Ograniczenie tonażowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884

Od dnia 30 grudnia 2016 r. do odwołania około 60-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 relacji Przemyśl – Domaradz w m. Barycz (Gmina Domaradz) będzie zamknięty dla ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 10 ton. Ograniczenie nie dotyczy autobusów oraz pojazdów gospodarki komunalnej.

Bardzo obfite opady deszczu w październiku i listopadzie br. oraz częste wahania temperatury w grudniu spowodowały oberwanie się skarpy pod jezdnią. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu jest konieczne z uwagi na zagrożenie oberwania się całego korpusu drogi, co z kolei może doprowadzić do całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego.

Na wspomnianym wyżej odcinku ruch odbywa się wahadłowo. Wprowadzone zostało również ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Poradnik - Burze Nawałnice

Poradnik - burze nawałnice

Regionalny System Ostrzegania