INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2017 r

INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2017 r.

Poziom Alertu

Przekroczenie w 2017 r. poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.

Możliwość wystąpienia w 2017 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5.

Obszar

Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10- strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Mielec. Obszar około 116 km2 zamieszkały przez około 148 tys. mieszkańców.

 

Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10- strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Nisko, Przemyśl. Obszar około 107 km2 zamieszkały przez około 78 tys. mieszkańców.

 

Możliwość przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5

- strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1801: Rzeszów. Obszar około
120 km2 zamieszkały przez około 180 tys. mieszkańców;

- strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Jasło, Krosno, Przemyśl.

Obszar około 126 km2 zamieszkały przez około 146 tys. mieszkańców.

Stwierdzone przekroczenia

Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem w 2017 r. ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

 • w Dębicy przy ul. Grottgera– 39 przekroczeń,
 • w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej – 37 przekroczeń,
 • w Mielcu przy ul. Pogodnej – 40 przekroczeń,
 • w Mielcu przy ul. Biernackiego – 39 przekroczeń.

 

Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2017 r. związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach, ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Analiza objęła okres od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. W tym okresie ponad 35 dni ze stężeniem dobowym wyższym od 50 μg/m3 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

 • w Nisku przy ul. Szklarniowej– 42 przekroczenia,
 • w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej– 37 przekroczeń.

 

Możliwość przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5 w 2017 r. związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach średniego stężenia pyłu PM2.5 wyższego od 25 μg/m3. Analiza objęła okres od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. W tym okresie średnie stężenie pyłu PM2.5 wyższe od
25 μg/m3 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

 • w Rzeszowie przy ul. Rejtana – 26 ug/m3,
 • w Krośnie przy ul. Kletówki – 28 ug/m3,
 • w Jaśle przy ul. Sikorskiego – 26 ug/m3,
 • w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej – 27 ug/m3.

Źródło informacji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przyczyny

Wysokie stężenia dobowe PM10 i PM2.5 miały miejsce w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.

Działania zapobiegawcze

Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

 1. 1.ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
 2. 2.w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl
 3. 3.wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający normy dla kotłów V klasy, kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła, kotły olejowe lub opalane biomasą, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

- z programu „Przyjazny Dom” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przeznaczonego dla osób fizycznych. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

 

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

 

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

Opracował

Beata Michalak

Godzina i data

godz. 9.30 dnia 20.03.2017 r.

Uwagi

Wyniki monitoringu jakości powietrza dostępne są na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/

 

Ograniczenie tonażowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884

Od dnia 30 grudnia 2016 r. do odwołania około 60-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 relacji Przemyśl – Domaradz w m. Barycz (Gmina Domaradz) będzie zamknięty dla ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 10 ton. Ograniczenie nie dotyczy autobusów oraz pojazdów gospodarki komunalnej.

Bardzo obfite opady deszczu w październiku i listopadzie br. oraz częste wahania temperatury w grudniu spowodowały oberwanie się skarpy pod jezdnią. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu jest konieczne z uwagi na zagrożenie oberwania się całego korpusu drogi, co z kolei może doprowadzić do całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego.

Na wspomnianym wyżej odcinku ruch odbywa się wahadłowo. Wprowadzone zostało również ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2016/2017

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2016/2017

Poradnik - Burze Nawałnice

Poradnik - burze nawałnice

Więcej artykułów…

 1. Regionalny System Ostrzegania