Informacja dotycząca pożaru na wysypisku odpadów na Ukrainie

W związku z pożarem na wysypisku odpadów w okolicy Lwowa na Ukrainie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na automatycznej stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Przemyślu zarówno w ostatnich dniach, jak i w dniu dzisiejszym, tj. 09.06.2016 r., nie odnotowano wystąpienia ponadnormatywnych stężeń mierzonych zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie www.wios.rzeszow.pl.

Przebudowa mostów na rzece Wiar w Wojtkowej

Kolejne mosty w Bieszczadach zostaną przebudowane

 

Około pół roku potrwa przebudowa mostów przez rzekę Wiar w Wojtkowej (powiat bieszczadzki) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina – Krościenko oraz potok Dziurdziów w Hoczwi (powiat leski) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Cisna. Podczas wykonywanych prac budowlano – montażowych ruch w tych miejscach będzie odbywał się wahadłowo. Inwestycje zrealizuje firma
STRABAG Sp. z o.o.

Prace obejmujące przebudowę mostów, dojazdów do obiektów oraz odcinkowe umocnienie brzegów i dna cieków ruszą w pierwszym tygodniu czerwca br. Wysłużone przeprawy zostaną zastąpione nowymi, komfortowymi obiektami o najwyższej klasie nośności (A), co oznacza, że będą mogły poruszać się po nich pojazdy o masie całkowitej do 50 ton. Nowe mosty zostaną wyposażone w szerszą jezdnię, obustronne chodniki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu – balustrady i bariery.

Koszt przebudowy mostu w Hoczwi to blisko 2,3 mln złotych, natomiast w Wojtkowej – niespełna milion. Planowany termin zakończenia robót to koniec listopada br.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasowym oznakowaniem

Utrudnienia DW 872

Będą utrudnienia w Przyszowie. Rusza budowa mostu na rzece Łęg

Z końcem marca br. (30.03) rozpoczną się prace związane z budową mostu
na starorzeczu rzeki Łęg w Przyszowie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Świniary – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko. Roboty budowlano-montażowe wykonywane będą przy całkowitym zamknięciu mostu i skierowaniu ruchu na drogi objazdowe.

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję za niewiele ponad 3,6 mln złotych. Prace obejmujące zarówno budowę mostu jak i dojazdów
do obiektu oraz odcinkowe umocnienie brzegów i dna rzeki potrwają około siedmiu miesięcy. Planowany termin zakończenia robót to koniec października br. W tym czasie ruch będzie odbywał się zgodnie z wyznaczonymi objazdami.

Ponad 60-letnia, zniszczona przeprawa była przyczyną trwających od kilku lat utrudnień w ruchu. Od 2007 roku obowiązywało tutaj ograniczenie tonażu do 20 ton oraz prędkości do 30 km/h. W miejscu wysłużonego mostu powstanie nowy, kompleksowo wyposażony, komfortowy obiekt. Wąskie chodniki zostaną zastąpione 1,5 metrowym chodnikiem oraz ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3 metrów. Nowy most, choć nieznacznie szerszy i dłuższy, będzie znacznie bardziej bezpieczny. Zostanie wyposażony bowiem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu – balustrady i bariery. Nowa przeprawa będzie posiadała najwyższą klasę A, co oznacza, że ograniczona dziś nośność zostanie podniesiona do 50 ton.

Objazdy

Planowane do wykonania roboty prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu odcinka
drogi wojewódzkiej w obrębie budowy. Objazd zostanie poprowadzony od drogi wojewódzkiej nr 872 w miejscowości Stany drogą powiatową nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko do skrzyżowania na odcinku leśnym z drogą wojewódzką nr 872.
Ze względu na duży ruch lokalny i tranzytowy do Stalowej Woli, na oznakowaniu objazdu zostanie również pokazany przebieg trasy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1027R ul. Bojanowska – Stalowa Wola – Przyszów.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia
i apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasowym oznakowaniem

 

Wykaz placówek udzielających wsparcia potrzebującym w okresie zimowym 2015/2016 - str. główna PUW

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2015/2016