Utrudnienia DP Nr 1078 R Rudnik n/Sanem

Informuję , że w dniach 22.08.2016 r do 26.08.2016 r w godzinach od 7.00 do 18.00 wystąpią utrudnienia ( całkowite zamknięcie drogi) w przejeździe z drogą powiatową nr 1078R Rudnik Pikuły, na odcinku 2+300 do 8+800 w związku z prowadzonymi robotami bitumicznymi. Zalecamy objazd zgodnie z załaczonym rysunkiem Utrudnienia DP 1078

 

Przebudowa mostu w Hoczwi

Około pół roku potrwa rozpoczęta początkiem czerwca br. przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w Hoczwi (powiat leski) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Cisna. Podczas wykonywanych prac budowlano – montażowych ruch odbywa się wahadłowo. Ze względu na tworzące się szczególnie podczas weekendów korki, kierowcom jadącym z Leska w kierunku Polańczyka zalecany jest objazd przez Uherce i Solinę, natomiast z Polańczyka do Leska – przez Solinę i Uherce.

Prace obejmujące przebudowę mostu, dojazdów do obiektu oraz odcinkowe umocnienie brzegów i dna potoku będą prowadzone najprawdopodobniej do końca listopada br. Wysłużona przeprawa zostanie zastąpione nowym, komfortowym obiektem o najwyższej klasie nośności (A), co oznacza, że będą mogły poruszać się po nim pojazdy o masie całkowitej do 50 ton. Nowy most zostanie wyposażony w szerszą jezdnię, obustronne chodniki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu – balustrady i bariery  .Koszt przebudowy mostu w Hoczwi to blisko 2,3 mln złotych.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasowym oznakowaniem.

Informacja dotycząca pożaru na wysypisku odpadów na Ukrainie

W związku z pożarem na wysypisku odpadów w okolicy Lwowa na Ukrainie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na automatycznej stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Przemyślu zarówno w ostatnich dniach, jak i w dniu dzisiejszym, tj. 09.06.2016 r., nie odnotowano wystąpienia ponadnormatywnych stężeń mierzonych zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie www.wios.rzeszow.pl.

Przebudowa mostów na rzece Wiar w Wojtkowej

Kolejne mosty w Bieszczadach zostaną przebudowane

 

Około pół roku potrwa przebudowa mostów przez rzekę Wiar w Wojtkowej (powiat bieszczadzki) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina – Krościenko oraz potok Dziurdziów w Hoczwi (powiat leski) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Cisna. Podczas wykonywanych prac budowlano – montażowych ruch w tych miejscach będzie odbywał się wahadłowo. Inwestycje zrealizuje firma
STRABAG Sp. z o.o.

Prace obejmujące przebudowę mostów, dojazdów do obiektów oraz odcinkowe umocnienie brzegów i dna cieków ruszą w pierwszym tygodniu czerwca br. Wysłużone przeprawy zostaną zastąpione nowymi, komfortowymi obiektami o najwyższej klasie nośności (A), co oznacza, że będą mogły poruszać się po nich pojazdy o masie całkowitej do 50 ton. Nowe mosty zostaną wyposażone w szerszą jezdnię, obustronne chodniki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu – balustrady i bariery.

Koszt przebudowy mostu w Hoczwi to blisko 2,3 mln złotych, natomiast w Wojtkowej – niespełna milion. Planowany termin zakończenia robót to koniec listopada br.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasowym oznakowaniem